Hvis Ordre/faktura/kjøpsbevis ikke legges ved dette skjema vil retten til garanti kunne falle bort

For å sikre en så billig og effektiv behandling som mulig, ønsker vi at du sender bilder av delen du ønsker å bestille. Vi gjør oppmerksom på at om det ikke ligger ved bilder og beskrivelsen ikke er god nok, vil bestillingen kunne returneres.